Tuesday, May 17, 2011

دهه شصتی - Apr 4, 2010 12:54 AM

چند نفر از آقایون گفتند چرا مردم جلوی بچه‌دار شدن رو می‌گیرند؟ نشستند فتوا دادند که آقا جان از این به بعد کاندوم حرام است .بعد،مردم هی زاییدند.هرم سنی.هرم سنی بود که به گا رفت.طبقه ی دره دهاتی‌ای که خیلی زاییده بودند عرصه را بر طبقه‌ی متوسط شهری که کمی کمتر زاییده بودند، تنگ کردند.البته ناخواسته.گفتند فرزند کمتر، زندگی بهتر. دو تا بچه کافیه.شیر خشک کم آمد.ساختند و وارد کردند و خدا را شکر آن موقع‌ها چین شاخ نبود.مدرسه کم آمد. مدرسه ساختند.دانشگاه کم آمد. دانشگاه ساختند به اسم ِ آزاد. کنکور شد بلای جان بچه‌ها و دوست ِ خوب ِ آموزشگاه‌ها. شغل کم آوردند. کارگر صادر کردند ژاپن. بعد افغان‌ها را بی‌کار کردند. دیدند چه کاریست؟ اشتغال زاییدند. پارکبانیسم. ازدواج کم شد. تسهیلات دادند. وام ِ کم بهره. خانه. کی می‌توانست خانه بخرد؟ راه داشتند. مسکن ِ مهر. آن‌ها بدو. آهو بدو. هیچ کس هم نبود ما به تخمش باشیم. فکر ِ تربیتمان باشد. موشک روی سرمان. شیر خشک به دهنمان. دنبال توپ ِ شقایق بودیم تو کوچه.

No comments:

Post a Comment