Sunday, November 27, 2011

هی هی هیه

و ابراهیم -حامدی- به سرزمینی رسید که مردمانش گوگوش می‌پرستیدند رو بدان‌ها گفت
من اگه گوگوش بودم شهر بم هرگز نمی‌لرزید

No comments:

Post a Comment