Thursday, April 26, 2012

جِوون ِ ایرونی که ناز و دلبری این پیغام اوئیسس رو توش کن ^یعنی توی گوشت

اصلا نمیخواد بگی متاسفی، خدافظ من می‌رم خونه.
دیگه برام هیچ اهمیت نداره، پس نگران نباش. خدافظ من می‌رم خونه.
من از این‌که حتی وقتی می‌دونی حق با تو نیست،
می‌گی حق با توئه، منزجرم.
از اون کتابا که می‌خونی، از همه‌ی دوستات،
نفرت دارم.
موزیک گهت من رو تموم شب، بله تموم شب بیدار نیگه می‌داره.
از این‌که این‌قدر تیکه می‌ندازی
و این‌که خیلی شاد نیستی،
متنفرم.
فکر می‌کنی هر کاری که انجام دادی خارق‌العاده است.
موزیک گهت من رو تموم شب، بله تموم شب بیدار نیگه می‌داره.
و چه خوب می‌شه که تنها باشم،
واسه‌ی یک یا دو هفته،
اما می‌دونم که 
به همین‌جایی که هستم، کنار ِ تو بر می‌گردم.

OASIS - Mariied With Children

1 comment: