Friday, May 4, 2012

شغل - 2

متخصصین زبردست ما با حضور رساندن در محل ابتدا کس‌موش را از زیرخاک بیرون می‌آورند و به وزن کردن و معاینه‌ی کیفی و کمی آن می‌پردازند. خیلی وقت‌ها هست که این کس‌موش‌ها زدگی داشته یا این‌که هنگام چال شدن توسط صاحبین، آسیب فیزیکی دیده‌اند. متخصصین ما بعد از انجام دادن معاینتاتشان قیمت پیشنهادی خود را با شما در میان‌تان می‌گذارند. مثال: شما فکر می‌کنید کس‌موش چال‌شده‌تان بیست و پنج تومان می‌ارزد، این اشتباهی است که غالب مشتریان می‌کنند. متاسفانه این‌گونه نیست. و حتی دولت آمریکا مازاد کس‌موش خود را در دریا می‌ریزد، حال‌ آن‌که کوکان آفریقایی گرسنه‌اند. فکر بیست و پنج تومان را سریع‌تر از ذهن‌تان بیرون کنیدها...گفته باشیم.... ما چیزی نمی‌گوییم، ما بحثی نمی‌کنیم. ما روابط خصوصی هستیم، نه واحد ارزیابی کیفی کمی ِ کس‌موش. اما متخصصین ما می‌گویند بیست و پنج تومان...هه... ببخشید، ببخشید کس‌عقاب که نیست، کس‌موش است. پنج تومان بگیرید خیرش را ببین.در صورت خیر ندیدن لطفاً به واحد خیرندیده‌های کس‌موش چال‌کرده که  شماره‌شان در بروشور ما قابل دیدن است، تماس بگیرید و با خانم نیاکی صحبت کنید.

با تشکر روابط خصوصی شرکت سهامی پی ام دی اینترنشنال( پوسی ماوس دیگگینگ اینترنشنال)

No comments:

Post a Comment