Sunday, August 26, 2012

doggy dog

یه فازی هست بعضی از رفقامون در مورد ما دارن، فکر می‌کنن ما اسنوپ‌داگیم، صب یه دختر، شب یه دختر، هر روز و هرشب با دختر

No comments:

Post a Comment