Monday, May 16, 2011

دنیای بد و بی‌رحم - Aug 7, 2009 11:39 PM

امروز فهمیدم که نود درصد فرزندان، دلخوشی صد درصد والدین هستن

No comments:

Post a Comment