Monday, May 16, 2011

Sep 6, 2009 7:53 PM


بنده خودم یک مولانا شناس هستم
اندیشه‌های من مولانایی است
و کلا بنده از نی می‌شنوم شکوه‌ها را
چنان که مصطلحه " آن یکی شیر است کاندر بادیه" وان یکی شیر است کاندر بادیه
ملتفتین؟
اسم خانم  ِ بنده هم شمسی هست حتی
که اشاره دارد به شمس.
بله.

No comments:

Post a Comment