Tuesday, May 17, 2011

پدر، پرنده‌ی پر در خون - Mar 10, 2010 11:47 PM


به نظر میاد
هرچی پدرمون رو در می‌آرن
بازم پدر داریم
برای در آوردن.

No comments:

Post a Comment