Thursday, June 30, 2011

بگیر - Aug 10, 2010

یک‌وقت
یک‌جا
از یکی
می‌شنوی فلانی مرد
فلانی منم
باید بیایی
مجلسم
در یک مسجد
شاید امیرآباد
شاید سعادت‌آباد
بعد من که نیستم
سفت فشارت بدم
بگم
سیاه بهت نمیاد
هیچ‌کس نیست
حتی وقتی هق‌هق می‌کنی
هیچ کس نیست شانه‌ات را بمالاند
آب دستت دهد
همه با تو بدند
چون
من بی تو بود که مردم
چون من با تو بود که نمی‌مردم.
گرفتی؟

No comments:

Post a Comment