Thursday, June 30, 2011

تی‌شرت کهنه‌ها - Aug 23, 2010


توی دراور
تی‌شرت کهنه‌ها با هم تصمیم گرفتن به روزای اوجشون برگردن
اون موقع‌ها که می‌رفتن مهمونی و ادکلن میچسبید بهشون
گفتن این چه وضیه؟خسته شدیم دیگه
دلمون می‌خواد بریم بیرون از خونه، بو خوب بدیم، دلمون میخواد دختره که می‌خواد وشگون بگیره صاحابمونو قبلش ما رو لمس کنه.
این‌جوری بود که طی ِ یه کودتای فرجام( برعکس ِ نافرجام) تی‌شرت کهنه‌ها، تی‌شرت نو‌ها رو آتیش زدن
منم چاره‌ای ندارم که فعلاً همینا رو بپوشم، می‌بخشید.

No comments:

Post a Comment