Thursday, June 30, 2011

چگونه جلوی اس‌ام‌اس‌های همراه اول را بگیریم - Aug 22, 2010


چند مرحله دارد:
یک. می‌روید نزدیک‌ترین مرکز مخابراتی.
دو. میگویید سلام، خسته نباشید. وقتی آن‌ها گفتند خیلی ممنونیم، نگویید نماز روزه‌ها قبول، چون شما عصبانی هم هستید. اخم کنید و بگویید  قبض خودتان را پرداخت کردید، پس چرا این همراه اول هی به شما اس‌ام‌اس می‌زند؟ بگویید که دیگر حالتان به هم می‌خورد وقتی از همراه‌اول اس‌ام‌اس می‌بینید، بهشان بگویید که یک بار جلوی همه از همراه اول اس‌ام‌اس آمد و شما هم جلوی همه عُق زدید. بگویید مسج باکستان به گ/ا رفته و بگوییدشان که حق ندارند بدون اجازه، مسج باکس مردم را به گ/ا دهند. بگویید حتی با اجازه هم حق ندارند چیزی را به گ/ا دهند. چه رای مردم باشد، چه روند دموکراسی ‌خواهی و چه یارانه‌ها و چه مسج‌باکس. بگویید شاید یکی نتواند یا نخواهد هی هر دو ساعت مسج‌باکسش را خالی کند.
سه. تشکر کنید.
چاهار. از درب خارج شوید.
پنج. اس‌ام‌اس می‌آید که مشترک گرامی، با پرداخت ِ به موقع قبوض ِ خود بلاه‌بلاه‌بلاه....
شیش. برگردید مخابرات، ار مسئولین امر بخواهید پشت کنند، آن‌ها می‌گویند آخر چرا؟ شما بگویید می‌خواهم کُپ ِ شلوارتان را ببینم. موبایلتان را در ماتحت ایشان شیاف نُمایید.

No comments:

Post a Comment