Thursday, June 30, 2011

پرنده ریده است، پرواز را به خاطر بسپار - Jul 30, 2010


اوضاع جوری شده،
که مردم همدیگرو گاز می‌گیرن،
تو خیابون،
توی تاکسی،
توی ماشین ِ خودت،
رو خط عابر پیاده،
سر ِ کارت،
با اس‌ام‌اس،
با تلفن،
وسط ِ جمع،
وسط ِ صِکث،
وسط،
کنار،
گوشه‌ها،
از روزنامه،
از وبلاگا،
از فیصبوک،
از اینترنت،
از تیلیویزیون،
از هر جا شد،
می‌مالن درت، گازت می‌گیرن، پولتم نمی‌دن،
یه تیکه از گوشتت رو می‌کَنن می‌برن می‌ندازن تو زود پز.
گوشتِ خورشی،
بد اوضاعیه،
اینقدر که می‌شه جُلو اسمش ضربدر هم گذاشت و داد به ناظم.

No comments:

Post a Comment