Thursday, June 30, 2011

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز - Oct 25, 2010


پشه‌ی عزیز، تو چرا نمی‌میری؟؟ چرا این قرص ِ آبی توی دسگا روت اثر نداره؟ چرا اینقدر دیوث می‌باشی؟
امضاش کردم گذاشتم رو میز تحریر
صُب پاشدم دیدم با یه خط ریز و قرمزی برام نوشته که:
گنده‌بک ِ عزیز، دسگا رو بزن تو پیریز. اینقدرم ویتامین ب نخور، حالم بهم خورد. دیوث هم همه کَسِتن.
امضا: پشه‌ی زیبای فریبا

No comments:

Post a Comment