Saturday, February 16, 2013

ای بابا - چل -چل، خل و چل، باند، جیمز باند-

حضرت ِ فیل از فیلتِر شکن به عنوان چنته استفاده می‌کرد، تو توالت

No comments:

Post a Comment