Saturday, February 16, 2013

ای بابا - سی و دو

به خیابانی گیر دادن دمده شده و خودم اینو بهتر از شما میدونم اما چندین بار ازش شنیدم که میگه اعتراض ها تو روحیه ی تیم داوری تاثیر میزاره، ینی چی آخه؟ بعد چی میشه مثلاً؟ داورا بد بازی میکنن و میبازن؟

No comments:

Post a Comment