Saturday, February 16, 2013

ای بابا - پنش

آقا یه پیتزا فروشی بود تو شاه‌نظری میرداماد به اسم دکتر پیتزا، تو پیتزاهاش گوسفند زنده می‌ریزه، البته ما نخوردیم، شنیدیم صدای بع بع میومد

No comments:

Post a Comment