Tuesday, May 17, 2011

جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌نام‌‌جو‌نام‌جو‌ - Apr 18, 2010 10:24 PM

وی افزود :"مشغول ضبط ترانه‌ای هستیم به نام ِ مستراح در نورماندی . در این ترانه گلشیفته فراهانی صدای ان و گه در می‌آورد ، همچنین پیانو هم می‌نوازد."

No comments:

Post a Comment