Thursday, June 30, 2011

مثال ِ نغز - Aug 22, 2010


آشنایی با آدم جدید
مث نشستن رو توالت فرنگی ِ غریبه‌هاس
منتها یه ربع طول می‌کشه تا به توالته عادت کنی
توالته هم که اصن براش مهم نیس کی روش نشسته
اما آدم جدید
ممکنه اصن بهش عادت نکنی
تازه
فکر کنم برا آدم ِ جدید مهم باشه که کی روش نشسته

No comments:

Post a Comment