Monday, August 22, 2011

من فکر می‌کنم ما این‌جا چند قذافی داریم که هر کدام چند پسر دارند که هر کدام از آن پسرها، چند پدر مثل قذافی دارند که آن پدرها باز خودشان چند پسر دارند که مثل پسران قذافی هستندو بدبختی این است که این پسرها هم چند پدر ِ مدل قذافی دارند، دارم سعی می‌کنم بگم ما خیلی به گا هستیم در واقع

اگر امروز مهندس موسوی -به حق- رییس‌چمهور ایران بود، شمال آفریقا و خاورمیانه شلوغ می‌شد؟ آیا اگر شلوغ می‌شد ، ما را شور ِ حسینی فرا می‌گرفت؟  آیا من کس می‌گویم؟ مرسی که آگاهم کردید.

No comments:

Post a Comment