Sunday, October 23, 2011

گودر - Jan 29, 2011

یه موقعی بود عکس بچه هاشونو آرایش کرده می‌فرستادن برای روی جلد مجله
بله 
از اتاق فرمان گفتن هنوزم هست ، خفه شم

No comments:

Post a Comment