Sunday, October 23, 2011

گودر - Jan 31, 2011

و در بهشت جوبی از نون ِ زیر کباب وجود دارد 
چرب
شل وآغشته به لذایذ
همیشه گرم
که به همه هم می‌رسد
و حق شما ملّا خور نمی‌شود

1 comment:

  1. خدایا شکرت گوگل رو بستی اینجا قشنگ و خوشال کننده شه

    ReplyDelete