Saturday, February 16, 2013

ای بابا و مرض ای بابا و ماه شب چارده

داشتم فک می‌کردم خرخره ی کدوم سیاستمدار دیوثمون رو می‌خوام بجو‌ام...دیدم همشون ریش و پشم دارن، به خرخره ی هنرپیشه‌های هالیوودی فکر کردم

No comments:

Post a Comment