Saturday, February 16, 2013

ای بابا -سینزه

یکی بود از قدیمیای وبلاگستان بود، آب شده رفته تو زمین به اسم ِ فرزین پرچین شده...کسی خبر داره به من بگه کجاس این؟  از وبلاگش میخوام نقل قول کنم: قانون بقای جواد/ جواد از بین نمیرود بلکه از حالتی به حالتی دیگر تغییر شکل میدهد

No comments:

Post a Comment