Saturday, February 16, 2013

ای بابا - دوازده

مردم برای برادر ها احترام قائلند و فحش نمیدن بهشون.هیچ کس نشنیده که کسی بگه برادر سگ! یا مثلا برادر چاقال.یا مثلا گُه داداش.‏

No comments:

Post a Comment