Thursday, June 30, 2011

مشترک ِ ناگرامی - Oct 13, 2010


یک روز مشترک ِ گرامی از خواب پاشد، ابتدا رفت جیش کرد و بعد صبحانه، نان و پنیر و کره و چایی شیرین ِ کم‌رنگ خورد، چون به نظر ِ مشترک ِ گرامی این از همه‌ی صبحانه‌های دنیا خوشمزه تر است. بعد یک‌هو یک اس‌ام‌اس آمد که توش نوشته شده بود:" مشترک ِ گرامی صورتحساب دوره 1/5/89 الی 9/8/89 تا تاریخ 28/7/89 توسط پست توزیع می‌گردد.همراه اول"
بعد فکر می‌کنید مشترک گرامی چی گفت؟ بله درسته گفت به تخمم.

No comments:

Post a Comment