Sunday, October 23, 2011

گودر - Nov 19, 2010

باید برم
موبایل داداشم که جامونده کتابفروشی رو بیارم
و چهار تا قوطی نخود فرنگی رو پس بدم جاش یک و یک بگیرم
حالا یک و یک نداشت چی کار کنم؟
بعدم ناهار بخرم
مادرا جمعه‌ها خسته‌ن
البته روزای دیگه هم می‌گن ما خسته‌ایم
حالا هی بگو خسته نباشین
این شوهرا نمی‌زارن

No comments:

Post a Comment