Saturday, April 21, 2012

وی دنت نید نُ اجوکیشن

این تقوا و عمل صالح چه کیری بود که کردن تو مغزمون؟ بعد از بیست سال از بین نمی‌ره هنوز. یادم می‌یاد یهو . می‌گم، اَ یادش به خیر...تقوا و عمل صالح...اَ. آخه این چیه که من باید یادش بیفتم؟ آخه این درسته آدم یاد تقوا و عمل صالح بیفته اصلاً اصولاً؟ آخه عمل ِ صالح؟؟؟؟؟!؟ حالا تقوا هیچی... ولی آخه عمل ِ صالح چه دردیه، نمی‌تونستی بگی کار ِ خوب مثلاً؟ کسکش؟

1 comment: