Sunday, May 13, 2012

در جستجوی آرامش لحظه‌ها را فُلان کردیم غافل از آن‌که خود ِ لحظه‌ها آرامش بودند. ای وای، قاه قاه قاه

برای رسیدن به آرامش، فیس‌بوک که سهله، لوله‌هامم می‌بندم.

شعار این قسمت: عن و گُ ِ کمتر، زندگی بِیتر

1 comment:

  1. می فهمم چی میگی .. آخه تازه فیس بوکم زو بستم
    از اون بدتر پلاسه

    ReplyDelete